PNKLIMA

Revize úniku chladiv

Povinnosti provádět pravidelné revize úniku chladiva platí pro všechny.

Zákon č. 73/2012, Vyhláška 257/2012, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014

Povinnosti provádět pravidelné revize úniku chladiva platí jak pro nepodnikající osoby, domácnosti, tak i podnikající OSVČ a právnické osoby, bytová družstva, SVJ. Rozsah povinností závisí na množství chladiva a jeho druhu. Kontroly těsnosti mohou provádět pouze certifikované osoby. Ten, komu povinnost kontroly těsností vzniká, je povinen nechat kontrolu provést.

Případná povinnost kontroly těsnosti se týká mimo jiné stacionárních chladicích a nebo klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel.

Od 1.1.2017

se podle Nařízení č. 517/2014 mění způsob stanovení hranice pro povinné kontroly těsnosti. Ze současného limitu podle hmotnosti chladiva se přechází na hranici podle ekvivalentní hmotnosti CO2 (dále CO2-eq), kterou je možné vypočítat z ukazatele GWP.

Od roku 2017 již nebude platit jednotný limit daný pouze hmotností chladiva pro vznik povinnosti provádět kontroly těsnosti. Bude záležet jak na množství chladiva v zařízení, tak na GWP chladiva.

Novým limitem pro vznik povinnosti kontroly těsnosti je množství 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaného chladiva a pro hermeticky uzavřená zařízení 10 tun ekvivalentu CO2.

Srovnání současně platných limitů a limitů platných od 1.1.2017

Do 31. 12. 2016
Od 1.1.2017
Revize
3kg
5 tun CO2-eq
1x ročně
30kg
50 tun CO2-eq
2x ročně
300kg
500 tun CO2-eq
4x ročně

Ekvivalentní hmotnost

Ekvivalentní hmotnost náplně chladiva se zjistí podle vztahu:ekvivalentní hmotnost CO2-eq [kg] = hmotnost chladiva [kg] x GWP [-]Přehled hodnot GWP pro běžně používaná chladiva v tepelných čerpadlech je v tabulce.

Hodnoty GWP a ekvivalentní množství chladiv používaných v tepelných čerpadlech

Chladivo
GWP
5 tun ekv. CO2 [kg]
50 tun ekv. CO2 [kg]
500 tun ekv. CO2 [kg]
R-410A
2088
2.39
23.9
239
R-407C
1774
2.82
28.2
282
R134a
1430
3.50
35.0
350
R-32
675
7.41
74.1
741
CO2 (R-744)
1
5 000.00
50 000.0
500 000

Provozovatel je povinen závady, které byly zjištěny kontrolou nebo systémem detekce úniku a které způsobují úniky regulovaných látek, odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne jejich zjištění. Do 30 dnů od odstranění závady způsobující netěsnost zajistí provozovatel následnou kontrolu těsnosti zařízení.

Provozovatel zařízení obsahujícího nejméně 5 tun CO2-eq (3 kg regulovaných látek) je povinen vést evidenční knihu zařízení a uchovat ji pro účely kontroly v místě provozu zařízení po dobu 5 let

Domluvte si konzultaci

Zarezervujte si termín ještě dnes

Montáže a prodej klimatizací, tepelných čerpadel a vzduchotechniky

KONTAKT

PNKLIMA

rychlý kontakt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.