PNKLIMA

Klimatizace

Pomocí klimatizačních přístrojů lze vzduch upravit na požadované parametry v téměř každé místnosti.

Klimatizační technika je v současné době na velmi dobré úrovni. Pomocí klimatizačních přístrojů lze vzduch upravit na požadované parametry v téměř každé místnosti. Výkon, kvalita, regulace a ovládání splňují požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků. K využití klimatizačních přístrojů dochází zejména v létě, kdy je třeba snižovat vysokou teplotu vzduchu v místnosti. Úkolem klimatizaceje tedy z místnosti odebírat teplo. Toto množství tepla je velmi různé v závislosti na momentální venkovní teplotě, druhu umístění a využívání klimatizované místnosti. Klimatizační zařízení musí mít takový výkon, aby odvádělo veškeré nadměrné teplo.

Klimatizační zařízení je nejčastěji využíváno pro snížení teploty vzduchu, ale také na další úpravu parametrů vzduchu. Často je třeba kromě teploty upravit také vlhkosti a čistotu vzduchu.

Účel, pro který se klimatizace zřizuje, je především chlazení vzduchu. Všechny další úpravy vzduchu napomáhají ke zlepšení celkové kvality vzduchu. Některá klimatizační zařízení pracují jako tepelná čerpadla. V létě vzduch dodávaný do místnosti ochlazují, v zimních měsících jej ohřívají. V tomto případě mohou být využita mnohem delší dobu, téměř celý rok.

Nadměrné teplo v místnosti se odborně nazývá tepelná zátěž. Ta vzniká z vnitřních a z vnějších tepelných zdrojů. Těmito zdroji jsou lidé, světla, motory a stroje, teplo prostupující stěnami, stropem a podlahou a také okny.

Stručný přehled klimatizace

Druh klimatizace
Nejvhodnější uplatnění
Doba využití
Hlavní funkce
Okenní jednotky
obytné i provozní místnosti do objemu cca 200 m3
celoročně
chlazení, ohřev, odvlhčení
Jednotky SPLIT
všechny druhy místností do 600 m3
celoročně
chlazení, ohřev, odvlhčení, čištění
Mobilní jednotky
obytné místnosti do 100 m3
převážné v létě
chlazení, ohřev, odvlhčení, čištění
Čističe vzduchu
místnosti pro alergiky do 600 m3
celoročně
chlazení, ohřev, odvlhčení, čištění, zvlhčení
Odvlhčovače
vlhké místnosti, bazény
celoročně
odvlhčení
Zvlhčovače
suché a teplé místnosti
celoročně
zvlhčení
Kombinované přístroje
všechny druhy místností do 400 m3
celoročně
chlazení, ohřev, odvlhčení, čištění, zvlhčení
Osvěžovače vzduchu
reprezentativní místnosti firem, relaxační místnosti
celoročně
dodávání vůně

Rozdělení klimatizačních zařízení

Nadměrné teplo v místnosti se odborně nazývá tepelná zátěž. Ta vzniká z vnitřních a z vnějších tepelných zdrojů. Těmito zdroji jsou lidé, světla, motory a stroje, teplo prostupující stěnami, stropem a podlahou a také okny.

Podle možnosti přemísťování

  • okenní klimatizace – zabudované v oknech klimatizovaných místností
  • nástěnné klimatizace – umístěné na stěně nebo na stěnách klimatizovaných místností
  • podstropní klimatizace – připevněné na vhodném místě stropu
  • podokenní klimatizace – postavené na zemi v místě, kde nejlépe plní svou funkci,
  • kanálové klimatizace – zabudované v mezistropu

Podle konstrukce

  • kompaktní klimatizace – tvoří jeden celek
  • dělené klimatizace – jsou rozdělené na část vnitřní a vnější

Podle teplonosného prostředí

  • vzduchové – nositelem tepla je vzduch, jehož úprava se děje mimo klimatizovaný prostor
  • vodní – obsahují ventilátorové konvektory (zařízení pro předávání tepla)
  • kombinované – (vzduch-voda) část tepelného výkonu se dodává v klimatizovaném prostoru

Stručný přehled klimatizace

Všechna klimatizační zařízení označovaná jako SPLIT mají dvě samostatné, ale vzájemně propojené části. Proto se podle toho nazývají dělené klimatizační jednotky. Vnitřní část je umístěna v klimatizované místnosti. Přes ni jde upravený vzduch do místnosti a umístěna může být na zemi, na stěně, pod stropem apod. Jejími hlavními částmi jsou filtr, chladič a ventilátor. Vnitřní část nesmí hlukem ventilátoru znepříjemňovat pobyt v místnosti. Proto je tato část klimatizační jednotky opatřena tichým ventilátorem as hlučností nejvýše 35 – 40 dB (A).

Vnější část se nazývá kondenzační jednotka. Obsahuje kompresor, výměník tepla (kondenzační díl) a ventilátor. Umísťuje se na venkovní stěně, na střeše nebo na zemi. Vnější část může mít podle potřeby dva nebo i více ventilátorů. Hlučnost venkovních ventilátorů může být vyšší a běžně dosahuje úrovně kolem 55 dB (a). Venkovní a vnitřní jednotky se spojují měděným potrubím o průměru 8 – 16 mm. Potrubí je chráněno tepelnou izolací o tloušťce 10 mm. Společně s potrubím je veden elektrický kabel. Vzájemné prostorové uspořádání vnitřní a vnější části klimatizační jednotky může být různé, představu si lze udělat podle obrázku.

Klimatizační jednotky SPLIT, které mají jen jednu vnitřní jednotku, se označují jako jednoduché provedení. Pokud je vnitřních jednotek více, používá se pro ně označení MULTISPLIT. 

Podstropní

Šetří užitnou plochu místnosti, což je jejich hlavní výhoda. Mají možnost nastavení výfukových žaluzií. Proud vzduchu může být směrem dolů/nahoru nebo vpravo/vlevo.Chladicí a topný výkon jsou přibližně stejné, topný bývá nepatrně vyšší.
Instalují se na strop, případně jako vestavba do podhledu. Potřebné rozložení vyfukovaného vzduchu do místnosti lze upravit žaluziemi. Jejich nastavení s provádí dálkovým ovladačem. Počet otáček ventilátoru se může zvolit výběrem z několika možností.

Podokenní (parapetní)

Podle názvu by se měly umísťovat pod okno. Mohou být umístěný nejen pod oknem, ale také na jiném místě na podlaze. Tyto jednotky mohou být vestavěné (vidět je jen část s výfukovými žaluziemi) nebo volně umístěné v místě kde mají sloužit k úpravě vzduchu. Většina používaných parapetních klimatizačních jednotek j v provedení tepelného čerpadla.

Nástěnné

Patří asi k nejčastěji používaným vnitřním částem klimatizační soustavy. Velmi běžné je jejich zapojení do soustavy MULTISPLIT. Často se používají v provedení tepelné čerpadlo. Protože se umísťují ve výšce dva metry nad zemí nebo výše, patří k samozřejmosti jejich dálkové ovládání. Dálkově se nastavuje nejen výkon, ale také úhel nastavení výfukových lamel.

Kazetové

Kazeta je zabudovaná ve strope tak, že je vidět pouze její spodní (výfuková) část. Podle počtu otvorů určených pro výfuk upraveného vzduchu do místnosti se rozdělují kazety se dvěma, třemi nebo se čtyřmi směry výfuku. Uplatnění klimatizace SPLIT s kazetami je velmi široké. Z prostorového hlediska nezabírají kazety užitečný prostor místnosti. Z hlediska pohody prostředí zvyšují komfort v jednacích místnostech firem nebo zajišťují správné klimatické prostředí pro sklady. K nevýhodám tohoto způsobu klimatizace patří vyšší pořizovací cena.

Kanálové (mezistropní)

Zabudovávají se do prostoru pod stropem místnosti. Protože snižují světlou výšku místností, používají se ve vysokých místnostech jakou jsou restaurace, jídelny, společenské místnosti, sály apod. Vnitřní jednotka je umístěna s potrubím v mezistropu. Rozvod vzduchu z klimatizační jednotky je možný do několika místností, přičemž v jedné místnosti může být několik výstupů vzduchu. Potrubí používané k rozvodu, je flexibilní a může se přizpůsobit stavebním konstrukcím, případně jiným překážkám. Každá potrubní větev klimatizační soustavy se ovládá samostatnou ovládací klapkou.

Klimatizační jednotky mobilní

Jsou to klimatizační zařízení, která se mohou volně přemísťovat do místností, kde je právě třeba upravit vlastnosti vzduchu. Rozdělují se na kompaktní (monoblok je jeden celek) a dělené. Podobně jako u jednotek SPLIT jde o dvě od sebe oddělené části.

Domluvte si konzultaci

Zarezervujte si termín ještě dnes

Montáže a prodej klimatizací, tepelných čerpadel a vzduchotechniky

KONTAKT

PNKLIMA

rychlý kontakt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.